SigiDoc

Jordanov, 2003

Iv. Jordanov, "Печати на императорската фамилия Комнини-Ангели (1081-1203) от територията на днешна България", Плиска-Преслав 9, 2003, p. 26-59.

4